καταμέμφομαι

καταμέμφομαι
καταμέμφομαι (-μέμφθην aor. pass. pro med.)
1 belittle c. acc. τὸν δ' αὖ καταμεμφθέντ ἄγαν ἰσχὺν οἰκείων παρέσφαλεν καλῶν θυμὸς ἄτολμος ἐών (i. e. τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν. Σ.) N. 11.30

Lexicon to Pindar. . 2010.

Look at other dictionaries:

 • καταμέμφομαι — (Α) 1. βρίσκω σημαντικά ελαττώματα σε κάποιον ή σε κάτι 2. ψέγω, επικρίνω κάποιον 3. καταφρονώ, εξευτελίζω …   Dictionary of Greek

 • καταμέμφομαι — find fault with pres ind mp 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • καταμέμφεσθε — καταμέμφομαι find fault with pres imperat mp 2nd pl καταμέμφομαι find fault with pres ind mp 2nd pl καταμέμφομαι find fault with imperf ind mp 2nd pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • καταμεμφομένων — καταμέμφομαι find fault with pres part mp fem gen pl καταμέμφομαι find fault with pres part mp masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • καταμεμφέσθων — καταμέμφομαι find fault with pres imperat mp 3rd pl καταμέμφομαι find fault with pres imperat mp 3rd dual …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • καταμεμφόμεθα — καταμέμφομαι find fault with pres ind mp 1st pl καταμέμφομαι find fault with imperf ind mp 1st pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • καταμεμφόμενον — καταμέμφομαι find fault with pres part mp masc acc sg καταμέμφομαι find fault with pres part mp neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • καταμέμφου — καταμέμφομαι find fault with pres imperat mp 2nd sg (attic epic doric) καταμέμφομαι find fault with imperf ind mp 2nd sg (attic epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • καταμέμφῃ — καταμέμφομαι find fault with pres subj mp 2nd sg καταμέμφομαι find fault with pres ind mp 2nd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • καταμέμψεται — καταμέμφομαι find fault with aor subj mid 3rd sg (epic) καταμέμφομαι find fault with fut ind mid 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • καταμέμψομαι — καταμέμφομαι find fault with aor subj mid 1st sg (epic) καταμέμφομαι find fault with fut ind mid 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”